Copyright © 2014 statik-projektant.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel: 041-7649 304
Statik-projektant / Referencie Statik-projektant / Súťaže a články Statik-projektant / Kontakt Statik-projektant / Činnosť Statik-projektant

Popis činnosti v odbore statika stavieb.


1. Statika a dynamika nosných konštrukcií stavieb.

2. Statické posudky nosných konštrukcií stavieb.

3. Diagnostika nosných konštrukcií stavieb.

4. Vypracovanie projektovej dokumentácie statiky stavieb na stavebné konanie a realizáciu stavieb.

5. Technické konzultácie a poradenstvo v odbore statiky stavieb.

6. Vypracovanie statických výpočtov pre certifikáciu stavebných výrobkov na nosné konštrukcie     stavieb.

7. Autorský a technický dozor pri realizácií nosných konštrukcií stavieb.

8. Návrh dodatočného zosilenia nosných konštrukcií pomocou uhlíkových lamiel.

9. Statické posudky požiarnej odolnosti nosných konštrukcií stavieb