Copyright © 2014 statik-projektant.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel: 041-7649 304
Statik-projektant / Referencie Statik-projektant / Súťaže a články Statik-projektant / Kontakt Statik-projektant / Činnosť Statik-projektant

Realizované stavby v rokoch 1988 - 2002

Stavby realizované v rokoch 1985 - 1997

Realizované stavby v rokoch 2003 – 2014

Štúdie riešené v rokoch 2000-2016