Statik-projektant / Referencie

Copyright © 2014 statik-projektant.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel: 041-7649 304
Statik-projektant / Kontakt Statik-projektant

Zoznam niektorých realizovaných stavieb.

Dodávka projekčných prác v statike stavieb, v rokoch 2003 – 2014

  1. Reklamný stožiar návrh oceľovej konštrukcie - Hviezdoslavova 68, Žilina
 
 2. Zosilenie železobetónového väzníka ZIPP v SCP, Ružomberok – uhlíkovými lamelami.
 
 3. Administratívna budova Nastrojáreň Lago V.Rovné
 
 4. Posúdenie nadstavby materskej školy Ochodnica
 
 5. Agrofarma 2F – Blatné , oceľova konštrukcia haly jazdiarne
 
 6. Zosilenie železobetónového stropu telocvične objektu Databázové centrum SLDK, T.G. Masaryka 24, Zvolen.
 
 7. Posúdenie výstuže železobetónovej dosky pre ľadovú plochu Tréningovej haly v Žiline
 
 8. Rušňové depo Budatín , prekládka plynových rozvodov - prepočet oceľovej konštrukcie
 
 9. Návrh sanácie trhlín polyfunkčného domu, Námestie SR č.30, Bytča
10.
Červený, Biely, Ľudový kúpeľ, bazén a vybavenosť SLK Turčianske Teplice 1.etapa
11.
Amfiteáter Zuberec - stavebné úpravy drevenej konštrukcie
12.
Šmykové zosilenie ozubu prefabrikovanej žb. priečle , Regionálne obchodné centrum Prievidza
13.
Výpravná budova Letisko Dolný Hričov
14.
Prístrešok nad vstupným schodiskom, Bacúch - Kostol sv. Jozefa
15.
Zastrešenie a sociálne byty nad Požiarnou zbrojnicou, Kysucký Lieskovec
16.
Návrh sanácie šmykových trhlín železobetónových väzníkov skeletu predajnej časti Carrefour v Žiline
17.
Podchytenie konzolovej dosky prestrešenia objektu expedície v pekárni Liptovský Mikuláš
18.
Stavebné úpravy v nosných konštrukciách, NsP Žilina, oddelenie očné
19.
Statický posudok železobetónového rámu kogeneračnej jednotky a návrh jeho sanácie, Tepláreň Považská Bystrica.
20.
Statický posudok Administratívna budova Správy katastra Čadca.
21.
Revízna prehliadka oceľových konštrukcií pecí Muller DOLVAP, s.r.o. Varín
22.
Prestavba haly, Píla Rajec
23.
Realizačný projekt železobetónovej konštrukcie Časť B - AUPARK Žilina
24.
Domov sociálnych služieb Martin - Priekopa, dostavba a nadstavba
25.
Odhlučnenie kychty pece Muller II. Dolvap s.r.o. Varín
26.
Preventívna prehliadka oceľovej konštrukcie lávky zahusťovacej nádrže ČOV Vrútky
27.
Zosilenie železobetónového väzníka objekt Billa Liptovský Mikuláš
28.
Administratívne budovy  Apollo BC Bratislava  -  bloky E, F, G a H – zosilnenie vybraných nosných konštrukcií
29.
Úprava oceľovej konštrukcie reklamy "ATRIUM DUBEŇ" OD Carrefour Žilina
30.
Záverečné hodnotenie požiarnej odolnosti železobetónových a oceľových konštrukcií - Aupark Piešťany
31.
Záverečné hodnotenie požiarnej odolnosti železobetónových a oceľových konštrukcií - Aupark Žilina
32.
Biela vaňa - železobetónová konštrukcia - Bazén chladiaca veža TG9- Mondi SCP Ružomberok
33.
Parkovací dom - nadstavba P3 - Auparka Bratislava – zosilenie vybraných železobetónových konštrukcií