Statik-projektant / Referencie

Copyright © 2014 statik-projektant.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel: 041-7649 304
Statik-projektant / Kontakt Statik-projektant

Štúdie riešené v rokoch 2000-2016

1. Ľudový kúpeľ SLK Turčianske Teplice

2. Drevený most horskej ozubnicovej železnice

3. Lávka cyklotrasy: Starhradská lávka pre Cyklodopravnú cestu Žilina – Martin