Copyright © 2014 statik-projektant.sk. Všetky práva vyhradené.

Statik-projektant Tel: 041-7649 304
Statik-projektant / Referencie Statik-projektant / Súťaže a články Statik-projektant / Kontakt Statik-projektant / Činnosť

Ing. Dušan Tichý – SP
Sídlo:
Nám. Ľ. Fullu 1666/19
010 08 Žilina

Adresa prevádzky:
Dolné Rudiny 3
Žilina, 010 01
Slovakia

Tel.: 041- 7649 304

IČO: 37 244 647

Okresný úrad Žilina
Číslo živnostenského registra: 511-5785

e-mail:
tichy@statik-projektant.sk

www.statik-projektant.sk

Kontaktný formulár

Loading...

Mapa: