POPIS ČINNOSTI V ODBORE STATIKA STAVIEB

 
 1. Statika a dynamika nosných konštrukcií stavieb.
   
 2. Statické posudky nosných konštrukcií stavieb.
   
 3. Diagnostika nosných konštrukcií stavieb.
   
 4. Vypracovanie projektovej dokumentácie statiky stavieb na stavebné konanie a realizáciu stavieb.
   
 5. Technické konzultácie a poradenstvo v odbore statiky stavieb.
   
 6. Vypracovanie statických výpočtov pre certifikáciu stavebných výrobkov na nosné konštrukcie stavieb.
   
 7. Autorský a technický dozor pri realizácií nosných konštrukcií stavieb.
   
 8. Návrh dodatočného zosilenia nosných konštrukcií pomocou uhlíkových lamiel.
   
 9. Statické posudky požiarnej odolnosti nosných konštrukcií stavieb

 

obrazok