1988 2002

Stavby realizované v rokoch 1985 - 1997
 Zoznam niektorých realizovaných stavieb

Dodávky projekčných prác v statike stavieb, v rokoch 1998 - 2002.
 

 1. Pešia zóna historického centra Martin 1.etapa, objekt SO 04. Kvetináče, podstavec súsošia Jánošík, rok 1998.
 2. Mraziarenske depo - Ploské Košice, Zvolen, Žilina Važec, rok 1998.
 3. Mostný okrsok Zlatovce, podchytenie jestvujúceho stavu objektu kancelárií, rok 1998.
 4. Rodinný dom Budatín - Žilina, rok 1999.
 5. Martin pešia zóna historického centra II.etapa - Objekt: Fontána Malá Fatra, rok 1999, Objekt brány - nerealizované, rok 1999.
 6. Polyfunkčný dom v Bytči - realizuje sa, rok 1999.
 7. Červený, Biely, Ľudový kúpeľ, bazén a vybavenosť SLK Turčianske Teplice, rok 2000, 1.etapa v realizácii.
 8. Obytný súbor Teplička nad Váhom - projekt na stavebné konanie, rok 2000.
 9. Vybúranie otvoru v paneloch bytu v paneláku, Žilina, rok 2000.
 10. Polyfunkčný dom ul. Makovického 5, Žilina - rekonštrukcia, rok 2001.
 11. Hokejový štadión v Kysuckom Novom Meste - štúdia, rok 2001.
 12. Statický posudok oceľovej konštrukcie výrobnej haly fa: TURPAK OBALY, a.s., Martin, rok 2001.
 13. Návrh oceľ.konštrukcie bilboardu na ceste z Tepličky nad Váhom do Nedzedze pri Žiline, rok 2001.
 14. Obchodné centrum Carrefour Žilina objekt: SO 001 Obchod.centrum. Časť: Návrh dilatácií, okenného prekladu dĺžky 5,3m a kotvenia obv.plášťa z tehál Klinker, pohľad západný, rok 2001.
 15. Statické podchytenie prvých dvoch žb. pref. stupňov reklamného stožiara - Shopping Park Bratislava -IKEA, rok 2002. Podchytenie bolo realizované oceľovými lepenými lamelami.
 16. Rodinný penzión v Zázrivej, rok 2002. Projekt na stavebné konanie.
 17. Lávka pre peších na starej Hradskej 37, Žilina, rok 2002. Projekt na stavebné konanie.
 18. Statický výpočet železobetónových cestných panelov IZD, rok 2002. Statický výpočet bol vypracovaný za účelom certifikácie cestných panelov - nahradzoval zaťažovacie skúšky.
 19. Ďalej boli vypracované a zrealizované projekty statiky polyfunkčných objektov, rodinných domov, rekonštrukcií stavieb, statické posudky prestavieb, teplotechnické rozvody, atď.