2003 - 2014

Zoznam niektorých realizovaných stavieb.

Dodávka projekčných prác v statike stavieb, v rokoch 2003 – 2014

 

 1. Reklamný stožiar návrh oceľovej konštrukcie - Hviezdoslavova 68, Žilina
 2. Zosilenie železobetónového väzníka ZIPP v SCP, Ružomberok – uhlíkovými lamelami.
 3. Administratívna budova Nastrojáreň Lago V.Rovné
 4. Posúdenie nadstavby materskej školy Ochodnica
 5. Agrofarma 2F – Blatné , oceľova konštrukcia haly jazdiarne
 6. Zosilenie železobetónového stropu telocvične objektu Databázové centrum SLDK, T.G. Masaryka 24, Zvolen.
 7. Posúdenie výstuže železobetónovej dosky pre ľadovú plochu Tréningovej haly v Žiline
 8. Rušňové depo Budatín , prekládka plynových rozvodov - prepočet oceľovej konštrukcie
 9. Návrh sanácie trhlín polyfunkčného domu, Námestie SR č.30, Bytča
 10. Červený, Biely, Ľudový kúpeľ, bazén a vybavenosť SLK Turčianske Teplice 1.etapa
 11. Amfiteáter Zuberec - stavebné úpravy drevenej konštrukcie
 12. Šmykové zosilenie ozubu prefabrikovanej žb. priečle , Regionálne obchodné centrum Prievidza
 13. Výpravná budova Letisko Dolný Hričov
 14. Prístrešok nad vstupným schodiskom, Bacúch - Kostol sv. Jozefa
 15. Zastrešenie a sociálne byty nad Požiarnou zbrojnicou, Kysucký Lieskovec
 16. Návrh sanácie šmykových trhlín železobetónových väzníkov skeletu predajnej časti Carrefour v Žiline
 17. Podchytenie konzolovej dosky prestrešenia objektu expedície v pekárni Liptovský Mikuláš
 18. Stavebné úpravy v nosných konštrukciách, NsP Žilina, oddelenie očné
 19. Statický posudok železobetónového rámu kogeneračnej jednotky a návrh jeho sanácie, Tepláreň Považská Bystrica.
 20. Statický posudok Administratívna budova Správy katastra Čadca.
 21. Revízna prehliadka oceľových konštrukcií pecí Muller DOLVAP, s.r.o. Varín
 22. Prestavba haly, Píla Rajec
 23. Realizačný projekt železobetónovej konštrukcie Časť B - AUPARK Žilina
 24. Domov sociálnych služieb Martin - Priekopa, dostavba a nadstavba
 25. Odhlučnenie kychty pece Muller II. Dolvap s.r.o. Varín
 26. Preventívna prehliadka oceľovej konštrukcie lávky zahusťovacej nádrže ČOV Vrútky
 27. Zosilenie železobetónového väzníka objekt Billa Liptovský Mikuláš
 28. Administratívne budovy  Apollo BC Bratislava  -  bloky E, F, G a H – zosilnenie vybraných nosných konštrukcií
 29. Úprava oceľovej konštrukcie reklamy "ATRIUM DUBEŇ" OD Carrefour Žilina
 30. Záverečné hodnotenie požiarnej odolnosti železobetónových a oceľových konštrukcií - Aupark Piešťany
 31. Záverečné hodnotenie požiarnej odolnosti železobetónových a oceľových konštrukcií - Aupark Žilina
 32. Biela vaňa - železobetónová konštrukcia - Bazén chladiaca veža TG9- Mondi SCP Ružomberok
 33. Parkovací dom - nadstavba P3 - Auparka Bratislava – zosilenie vybraných železobetónových konštrukcií